Lasten ja Nuorten Kuntoutus Tria Ky
Habilitering för
Barn och Ungdomar

Korsholmsesplanaden 6 – 8
( Kasernområde, Högvakten )
65100 Vasa
Tel. 06 – 3215001
Email: tria@netikka.fi

 KOSILA - Powered by DN 10

Fakta

Tria Oy Habilitering för Barn och Ungdomar är ett företag, som är specialiserad sig på fysioterapi för barn och unga. Företaget är grundat 1984 och har specialutbildade fysioterapeuter som betjänar kunder från spädbarnsålder till ung vuxen. Företagets verksamhet består främst av neurologisk fysioterapi samt fysioterapi för spädbarn.

Barnet är medelpunkten I vår verksamhet. Alla kunder får vård enligt individuellt uppställda målsättningar. Närä samarbete med barnets föräldrar, olika terapeuter och andra personer som ingår i habiliteringsteamet är en förutsättning för en effektiv habilitering. Klienterna kommer med betalningsförbindelse från centralsjukhuset, hälsovårdcentralen eller Fpa.

Till Tria kan man också komma utan remiss, till exempel för bedömning av den motoriska situationen.