Lasten ja Nuorten Kuntoutus Tria Oy
Habilitering för
Barn och Ungdomar

Korsholmanpuistikko 6 – 8
( Kasarmialue, Päävartio )
65100 Vaasa
Puh. 06 – 3215001
Email: tria@netikka.fi

 KOSILA - Powered by DN 10

Yleistä

Lasten ja Nuorten Kuntoutus Tria Oy on lasten fysioterapiaan erikoistunut yritys. Se on palvellut lapsiasiakkaitaan vauvaikäisestä lähes aikuisiin erikoiskoulutetun ja ammattitaitoisen henkilökunnan voimin vuodesta 1984. Toimintamme painottuu lasten neurologiseen fysioterapiaan kattaen vauvaterapian.

Lapsi asiakkaana on kaiken toiminnan ydin. Jokainen asiakas saa hoidon yksilöllisesti asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Lääkärin tekemä kuntoutussuunnitelma on pohjana terapian suunnittelussa. Tehokkaan kuntoutuksen edellytyksenä on tiivis yhteistyö lasten vanhempien, hoitavan tahon, eri terapeuttien ja muiden kuntoutusketjuun kuuluvien henkilöiden kesken.

Yleensä asiakkaat tulevat fysioterapiaan keskussairaalan/ terveyskeskuksen kautta tai Kelan kuntoutuspäätöksellä. Tria Oy jatkaa yhteistyötä Kelan kanssa Vaativan Lääkinnällisen Kuntoutuksen puitteissa, joka sisältää sekä fysio- että allasterapian. Triaan voi tulla myös ilman lähetettä esim. motoriikan arviointiin.

Yrityksen tilat sijaitsevat Vaasan kaupungissa Kasarmialueella, entisessä Päävartiossa. Fysioterapia voidaan toteuttaa kotikäyntinä, päivähoitopaikassa tai koulussa.